CALENDÁRIO

Circuito IFSULDEMINAS - Etapa Muzambinho

Data: 10/06/2018

Percurso: 10 / 5 km

Local: Muzambinho - MG

Email: fabiano.silva@ifsuldeminas.edu